Missie

Missie , Visie & Waarden


Missie: Ergasia sociale werkplaats heeft als missie het verlenen van betaalde tewerkstelling aan ‘normaal’ begaafde personen binnen het autismespectrum, waarbij normaal kan afwijken van standaard IQ normen.


Visie: Personen binnen het autismespectrum kunnen deel uitmaken van de samenleving.


Het geeft de meeste kansen op een kwaliteitsvol bestaan waarin je gewaardeerd wordt, respect krijgt, mensen kan ontmoeten en duurzame relaties kan aangaan.
Iemand moet niet alles zelf kunnen om zelfstandig te zijn, de mate waarin je omringd bent door een netwerk van mensen en middelen om te zorgen dat gedaan geraakt wat je zelf niet kan, bepaalt je zelfstandigheid.


Waarden: GELIJKWAARDIGHEID (samenspraak)


RESPECT (onder meer regels naleven, elkaar kunnen en mogen vertrouwen, rekening houden met elkaar,luisteren naar elkaar, communicatie, respect naar materiaal en organisatie niet enkel naar personen)


ACCEPTATIE (onder meer door openheid, communicatie)


AANGEPASTE METHODIEKEN AANBIEDEN en/of BEWAKEN (eigenheid van Ergasia behouden, kwaliteit, communicatie)


COLLEGIALITEIT (elkaar helpen, communicatie)


EMANCIPATORISCH WERKEN (zelfstandigheid bevorderen)