Sociaal Doel

Maatwerkbedrijf


Betaalde tewerkstelling binnen een arbeidscontract op de werkvloer van Ergasia vzw of op externe arbeidsposten, maar steeds onder begeleiding van een begeleider van Ergasia vzw.


Verantwoordelijke Kristiene Reyniers

Stage


Iedereen die ge├»nteresseerd is in een plaats binnen Ergasia vzw, komt eerst op kennismakingsgesprek en hier wordt ook een rondleiding aan gekoppeld. Daarna kan er een stage of ori├źntatieperiode georganiseerd worden, naargelang de vraagstelling van de persoon met autisme.Stage Ergasia vzw  


1 maand stage aan de werkbreuk die iemand later wil werken binnen Ergasia vzw. Dat wil zeggen als iemand maar halftijds wil werken dat hij ook maar halftijds stage zal komen doen, wil iemand later voltijds werken dan zal ook de stage voltijds verlopen.


Na de stage volgt er een evaluatiemoment waarin bekeken wordt of de persoon in aanmerking wil en kan komen om op de wachtlijst gezet te worden voor de maatwerkafdeling.


Tijdens de stage wordt er een document (Halm) ingevuld door de begeleiding. Dit is de basis voor het evaluatiegesprek.


De stagiair krijgt tijdens zijn stage alle taken aangeboden die ook de betaalde doelgroepmedewerkers uitvoeren. Hij neemt ook deel aan alle overlegmomenten waaraan ook de andere doelgroepmedewerkers deelnemen.


Het doel van deze stage is om te bekijken of een persoon in aanmerking komt om betaald te werken binnen Ergasia vzw. Alle vaardigheden worden bekeken en tevens de aanpassingen aan autisme die nodig zijn om iemand zo zelfstandig mogelijk te laten werken.


Het is mogelijk dat er na de stage beslist wordt dat de stagiair niet in aanmerking komt om op de wachtlijst gezet te worden en dat er alternatieven moeten gezocht worden.


Om in aanmerking te komen om betaald te werken binnen Ergasia vzw moet de kandidaat beschikken over een ticket maatwerk afgeleverd door VDAB.